EJP Elektronički Javni natječaj za zakup Poljoprivrednog zemljišta

Politika privatnosti (Privacy statement)

 

 

Ova Politika privatnosti utemeljena je na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim zakonima koje uređuju područje zaštite privatnosti pojedinca te pojašnjava koje osobne podatke internetska stranica EJP - Elektronički Javni natječaj za zakup Poljoprivrednog zemljišta (u nastavku: EJP) može prikupljati, kako ih se obrađuje, koristi i štiti, u koje ih svrhe, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

 

Politika privatnosti, kao i ova internetska stranica, dizajnirana je sa svrhom osiguranja visoke razine zaštite Vaših osobnih podataka i Vaše privatnosti, te će se kontinuirano ažurirati i unapređivati. Nakon što pročitate ovu Politiku privatnosti, ukoliko budete imali pitanja o zaštiti osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem kontakta:

 

Rektor, obrt za usluge,
vl. Ivica Zelić
Petra Kružića 31
21 231 Klis
OIB: 92069046788

Rektor

e-mail: ivica.zelic1@skole.hr

VODITELJ OBRADE

 

Rektor (dalje u tekstu: Voditelj obrade) nalazi se u ulozi voditelja obrade u odnosu na osobne podatke koji se prikupljaju prilikom registracije u sustav Elektronički Javni natječaj za zakup Poljoprivrednog zemljišta omogućuje efikasnu pripremu, objavu, vrednovanje, dobivanje suglasnosti te zaključenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljšta (u nastavku: EJP sustav ili sustav). Sustav omogućuje vođenje podataka o kriterijima na natječaju, katastarskim česticama te ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Sustav je višekorisnički. Sastoji se od sljedećih tipova korisnika (operatera): Administrator, Provoditelj, Prijavitelj, Vrednovatelj te Davatelj suglasnosti. Putem sustava obavijesti unutar EJP sustava (ali i obavijesti putem dane e-mail adrese) različite vrste uloga komuniciraju kako bi zatražile ili odradile određenu akciju zahtjevanu od strane procesa provedbe natječaja. Uloga voditelja obrade jest određivanje svrhe i načine obrada osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti Vaše privatnosti. Naši podaci:

 

Rektor

Petra Kružića 31

21 231 Klis

Hrvatska

 

VAŠI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

 

Ovu internetsku stranicu možete pregledavati bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, no oni su potrebni prilikom registracije u EJP sustav. Sukladno načinima i rokovima određenima pozitivnim zakonima i podzakonskim aktima, prilikom registracije sustav prikuplja, obrađuje i pohranjuje sljedeće osobne podatke:

  ime i prezime

  e-mail


Osobni podaci prikupljaju se temeljem čl. 6. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL EU L119), na snazi od 25. svibnja 2018.

 

INFORMACIJSKA SIGURNOST

 

Kada EJP sustav prikuplja informacije o Vama, osiguravamo da su Vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere koje osiguravaju najvišu razinu sigurnosti obrada podataka.

 

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

 

Voditelj obrade neće dijeliti Vaše osobne podatke s bilo kojom neovlaštenom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg komuniciranja te sigurno pohranjeni do trenutka kada zatražite brisanje ili sami obrišemo sukladno našim protokolima.

 

Naša internetska stranica sadrže veze na druge internetske stranice, konkretno, na aplikaciju za prikaz državnog poljoprivrednog zemljišta na području Primorsko-goranske županije te na aplikaciju Uređena zemlja. Na njih se ne odnosi naša Politika privatnosti, preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake internetske stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

 

KOLAČIĆI (COOKIES)

 

Kolačići su male tekstualne datoteke postavljene na Vašem čvrstom disku, koje pomažu u pružanju prilagođavanja sučelja internetskog preglednika. Ova internetska stranica prikuplja samo nužne kolačiće i ne prikuplja bilo koji od Vaših osobnih podataka unutar kolačića.

 

OVLAŠTENI VANJSKI IZVRŠITELJI OBRADE

 

Pristup Vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime voditelja obrade, na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ti su poslovni suradnici obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka. U okviru EJP sustava, koristimo usluge poslovnih subjekata u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke registriranih korisnika.

Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno Vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje izvan područja Europske unije.

 

VAŠA PRAVA

 

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu:

a.    PRISTUPA svim osobnim podacima koje je EJP sustav prikupio o vama,

b.    ISPRAVLJANJA osobnih podataka koje EJP sustav ima o vama,

c.    BRISANJA osobnih podataka koje je EJP sustav prikupio o vama,

d.    OGRANIČAVANJA obrade Vaših osobnih podataka od strane EJP sustav,

e.    PRIGOVORA na obradu Vaših osobnih podataka od strane EJP sustav, ili

f.     PRIJENOSA Vaših osobnih podataka kojima EJP sustav raspolaže trećoj strani.

 

a. Pravo na pristup osobnim podacima

 

Voditelj obrade obvezuje se na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

 

b. Pravo na ispravak netočnih podataka

 

Voditelj obrade će omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.

 

c. Pravo na brisanje osobnih podataka

 

Voditelj obrade će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:

a) kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade osim ako je posebnim zakonom propisano vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka (primjerice, kada je posebnim zakonom propisano kako se podaci čuvaju trajno);

b) kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;

c) kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)

d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;

 

d. Pravo na ograničenje obrade podataka

 

Ograničenje obrade osobnih podataka Voditelj obrade će osigurati u slučajevima kada korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka, uključujući i izradu profila korisnika.

 

e. Pravo na ulaganje prigovora

 

Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci ne obrađuju temeljem zakonske osnove voditelja obrade. U tom slučaju Voditelj obrade će prestati obrađivati osobne podatke.

 

f. Pravo na prenosivost podataka

 

Ukoliko je primjenjivo u konkretnoj situaciji, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade provest će se na zahtjev korisnika, pod uvjetom da je isti za takav prijenos dao svoju privolu, a obrada se provodi automatiziranim putem, kao i pod uvjetom da je takav prijenos tehnički izvediv.

 

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite nam se slobodni obratiti:

  elektronskom poštom: info@ejp.hr

  preporučenim pismom na adresu Voditelja obrade: v. VODITELJ OBRADE.

 

Na Vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta, zatražit ćemo dodatnu provjeru Vašeg identiteta.

 

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

 

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada Vaših osobnih podataka nije zakonita.

 

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136

HR - 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000

Fax: +385 1 4609 099

e-mail: azop@azop.hr

web: http://www.azop.hr 

 

UNAPREĐIVANJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unapređivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, Vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na Vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i na prikladan način.

 

Ova Politika privatnosti ažurirana je 31. kolovoza 2020. godine.